Nieuw gezicht voor de Berg en Dalse VVD actief en nieuws uit de raad

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart jl. is Irene Nijland benoemt als carrousellid voor de VVD Berg en Dal. Zij zal de VVD vertegenwoordigen tijdens carrouselvergadering. Carrouselleden helpen de fractie, in ons geval alleen fractievoorzitter Remco Hammer, met de standpuntbepaling en het uitdragen daarvan in het politieke debat. Zij zijn volwaardig fractielid en bepalen mede de koers van de lokale VVD. Als fractie zijn we blij dat we weer 3 carrouselleden hebben en het werk daardoor goed kunnen verdelen. De komende maanden zal Irene, die al is ingewerkt op veel onderwerpen, dan ook vanzelf een keer het politieke debat voeren voor de VVD in de carrousel. 

Verder feliciteren we graag ook mevr. Jacobs van GroenLinks voor haar benoeming als carrousellid, meneer Bloemberg van D66 met zijn benoeming tot tijdelijk raadslid ter vervanging van mevr. Van Grinsven - Peters en mevr. Jacobs van het CDA tot tijdelijk raadslid ter vervanging van dhr. Bakker.

Daarnaast waren er veel hamerstukken tijdens de vergadering en 3 echte bespreekpunten. Allereerst de brandveiligheid van het Kulturhus in Beek. Alhoewel de wethouder hier de gemeenteraad echt te laat informeerde over de problematiek, en dit zelf ook toegaf, hebben wij uiteindelijk ingestemd met het voorstel. Immers brandveiligheid is geen item om politiek over te bedrijven.

Als tweede spraken we uitgebreid over de uitvoeringsagenda voor inclusief basisonderwijs in onze gemeente. Dit was een uitvloeisel van een motie waar we tegen waren, maar inmiddels is de visie vastgesteld en is dit het uitvoeringsprogramma. Als Berg en Dalse VVD beoordelen we dat dan op haar meritus, dus als de uitvoering past bij de visie, kunnen we instemmen. Dat was hier ook het geval en met een grote meerderheid is dit programma aangenomen. Mooi was ook dat er aan het begin van de vergadering 2 zeer enthousiaste en inspirerende insprekers waren die hadden meegewerkt met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. 

Als laatste lag er motie voor van de twee coalitiepartijen Kernachtig Groesbeek en Lokaal! Berg en Dal. Die ging over de subsidieregeling die de lokale landelijke partijen, zoals de VVD, krijgen vanuit de Rijksoverheid. Deze is o.a. gekoppeld aan de hoeveelheid zetels in de Tweede Kamer en dus krijgen lokale partijen geen subsidie hierdoor. De lokaal landelijke partijen zien overigens ook echt maar kleine fracties hiervan terug, maar wij als VVD Berg en Dal zijn voor een gelijk speelveld. Ook al kunnen we in de gemeente hier niets aan doen, we vinden het belangrijk dit signaal af te geven en dus hebben we de motie van harte ondersteund.