VVD Berg en Dal geeft de ruimte

De VVD Berg en Dal roept het college van burgemeester en wethouders (B&W) op om in de dorpscentra van de gemeente meer ruimte te geven voor initiatieven om leegstand te voorkomen. De dorpskernen in de gemeente hebben veel verschillende bestemmingen die in het ene dorp strenger zijn geformuleerd dan in het andere dorp. De VVD vindt dit onwenselijk en roept B&W dan ook op om meer ruimte te geven aan ondernemers. 
 
Fractievoorzitter Remco Hammer geeft aan: “Te vaak horen wij dat ondernemers omwille van regels niet het plan kunnen uitvoeren dat ze hebben, of dat het lang duurt om de regels aan te passen. Met deze motie willen wij het college van B&W de mogelijkheid, en het vertrouwen, geven om af te wijken van bestaande bestemmingsregels.” 
 
Volgens de VVD zijn de dorpscentra vooral geholpen met een beleid om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan. De detailhandel heeft het al meer dan tien jaren moeilijk en dat zal niet minder worden. Daarnaast zijn er binnen de huidige bestemmingen over de centra in onze gemeente grote verschillen tussen de mogelijkheden. Sommige plannen zijn al heel mooi voorbereid op deze uitdaging, terwijl andere veel strakker zijn opgeschreven. Dit kan zorgen voor concurrentie tussen de dorpscentra onderling, wat niet wenselijk is. Berg en Dal heeft als gemeente immers hetzelfde doel: Het voorzieningenniveau in alle dorpen op peil houden. Dit voorstel moet bijdragen aan dat doel.