Wat vindt u van de plannen voor het grote zonnepark?

Wat vindt รบ van de plannen voor het zonnepark bij Millingen - Leuth - Kekerdom?!
Eind december zijn de plannen voor een grootschalig zonnepark tussen Leuth en Millingen aan de Rijn gepubliceerd door de gemeente.
U kunt deze plannen vinden op
Wilt u een zienswijze indienen?
Dat kan tot en met uiterlijk 1 februari 2024.
Als VVD Berg en Dal zijn we altijd kritisch volger geweest van de ontwikkeling van dit park. Wij willen dat er aan 3 punten wordt voldaan door de initiatiefnemers, om zo te garanderen dat de lasten eerlijk verdeeld worden en de baten ook.
Allereerst moet het plan mooi ingepast worden in de omgeving. Door samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap probeert men dit te bewerkstelligen. Het had zeker nog beter gekund, maar in ieder geval wordt het park volledig ontrokken aan het zicht en komen er natuurpaden voor terug.
Als tweede een bankgarantie voor het opruimen van het park na 25 jaar. Op dit moment staat er in de plannen dat het park 30 jaar blijft staan, wat voor ons onwenselijk is en ook tegen het gemeentelijk vastgesteld beleid ingaat. Ook staat er wel een opruimverplichting in, maar die lijkt redelijk vrijblijvend. Dus hier moeten we nog goed naar kijken bij de behandeling.
Als derde moet er voldoende participatiemogelijkheden zijn voor de directe en indirecte omgeving. Er wordt wel een participatievoorstel gedaan in de plannen, maar we moeten nog toetsen of die toereikend genoeg is.
En als laatste moet elk plan, dus ook deze, bijdragen aan onze gemeente.
U bent inwoner van Berg en Dal en kent onze polder.
We zijn daarom benieuwd wat u er van vindt.
Via de link in ons bericht kunt u zien hoe u dat kunt doen.