Laatste vergadering van 2023

14 december was de laatste raadsvergadering van 2023 met meer dan 20 onderwerpen op de agenda. Gelukkig waren er 15 hamerstukken, waardoor we daar snel doorheen konden gaan. Niet dat die hamerstukken niet belangrijk zijn, maar ze zijn al reeds behandeld in een carrousel of een grote meerderheid van de raad is het al eens met de stukken en daarom wordt het een hamerstuk.

De belangrijkste onderwerpen zullen wij kort samenvatten. 

Ooijse graaf natuurgebied

In de afgelopen maanden is al diverse keren gesproken over de herbestemming van een agrarisch gebied in de Ooijse graaf naar natuurgebied. Wij zijn groot voorstander van dit idee, omdat het de druk op natuur verminderd en er zelfs natuur voor terugkomt. Hiervoor moet wel een zandwinning plaatsvinden i.v.m. de kosten. Dat is een noodzakelijk kwaad, maar ook een meerwaarde voor bijvoorbeeld woningbouw in Nederland. Wij hebben dat voorstel altijd gesteund en verdedigd. Een aantal partijen, met D66, GroenLinks en PvdA voorop, hebben een amendement ingediend om een extra wandelpad te maken in het gebied op particulier grondgebied. Grondgebied dat niet van de gemeente is en als zodanig dus ook niet zomaar veranderd kan worden door een gemeente. Dit amendement is aangenomen, alleen CDA, Kernachtig Groesbeek en VVD waren tegen. Door dit amendement bestaat er nu een kans dat het hele plan niet door gaat, want het is nu een eis dat dit wandelpad er komt. Als het er niet komt, kan het plan dus niet doorgaan. Dat vinden wij ongelofelijk van partijen als GroenLinks die zo voor natuurbehoud en -ontwikkeling zijn. En nu zo'n plan in gevaar brengen om je eigen zin door te drijven. We wachten af hoe dit afloopt, maar houden ons hart vast.

Financiële ondersteuning vereniging en stichtingen voor energiemaatregelen

Een voorstel n.a.v. een motie uit de begrotingsraad 2022. Een motie die wij als VVD niet gesteund hebben, maar nu na lang beraad wel voor het voorstel. De principiële bezwaren die er soms zijn, vallen soms weg tegen de praktische voordelen van een regeling. Dit was zo'n voorbeeld. In principe willen de overheid klein houden, regelingen makkelijk en zo min mogelijk subsidies. Praktisch zien we verenigingen, die het hart van de samenleving zijn, worstelen met hun financiën. Dit komt o.a. door de energieprijzen. Deze regeling helpt daarbij, we kunnen hem betalen en het helpt het hart van de maatschappij weer wat verder.

Rekenkamer rapport implementatie Omgevingswet

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente zich heeft voorbereidt op de implementatie van de omgevingswet. Op alle punten scoorde de gemeente goed en dat geeft vertrouwen naar de toekomst. Op 1-1-2024 is het afwachten wat er allemaal lukt en kan met de omgevingswet en het nieuwe digitale stelsel, maar we hebben er vertrouwen in.

Ontsluiting TOP Beek

Bij de kruising van de N325 (Nieuwe Rijksweg) en de N840 richting de polder, is er een Toeristisch OpstapPunt (TOP) gepland. Om deze TOP goed en veilig te kunnen ontsluiten is het belangrijk dat de weg wordt aangepast. De VVD had moeite met dit voorstel, omdat er geen enkele onderbouwing was en is voor deze manier van aanpassen en er toch € 144.000,- gemeenschapsgeld wordt ingestoken. De VVD had liever gezien dat dit voorstel tegelijk was gedaan met de bestemmingsplanwijziging voor het gebied, zodat een integrale afweging gemaakt kon worden. Na contact met meerdere personen hebben we begrepen dat zonder dit voorstel de aansluiting überhaupt niet gemaakt zou worden door de provincie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en daarom hebben wij toch voor dit voorstel gestemd.