Begroting unaniem aangenomen door gemeenteraad.

De begrotingsraad stond weer op de agenda en hoewel de VVD over het algemeen best tevreden is over het gevoerde beleid, hadden we hier 3 grote speerpunten voor geformuleerd. 

Allereerst de woningbouw in onze gemeente. Het woningtekort gaat al jaren niet aan Berg en Dal voorbij en we krijgen het ook maar niet opgelost. Dit heeft vele oorzaken, maar wat de VVD betreft is ook regelgeving en starheid soms een oorzaak hiervan. Er zijn vele projecten en plannen bekend die maar geen doorgang vinden, terwijl de initiatiefnemers echt zitten te wachten met een pot goud. Wat de VVD betreft zijn er wel stappen gezet en lijkt de begroting ook nog verdere stappen te zetten, maar we kunnen het niet genoeg benadrukken. De woningcrisis los je alleen maar op door te bouwen, bouwen, bouwen en verbouwen.

Als tweede de veiligheid. Want te vaak horen wij over overlast in de gemeente en met name de jeugd lijkt wel verveeld of moeilijk controleerbaar. We hebben daarom per motie opgeroepen tot een extra jeugdBOA, maar deze motie is aangehouden totdat we het handhavingsbeleid gaan formuleren in 2024. De burgemeester hintte wel op uitvoering van de motie en ook de overige partijen waren in principe wel voor ons idee. Een jeugdBOA heeft als extra bonus dat die de lokale jeugd ook preventief kan aanspreken en niet direct via handhaving of boetes. Juist die preventieve kant is vaak onderbelicht. 

Daarnaast hebben we 2 moties ingediend over de financiën van de gemeente. Alhoewel de reserve mooi gevuld en tevens in 2024 sluitend is, hebben wij wel bedenkingen bij de ravijnjaren van 2026 en 2027. Jaren waarin veel minder financiering vanuit het Rijk onze kant op komt en we nu aankijken tegen een tekort, zoals we die nog nooit gehad hebben bij onze gemeente. Wij zouden daar graag vroeg op anticiperen, zodat we niet onder tijdsdruk ineens moeilijke keuzes moeten maken. Deze motie hebben wij ingetrokken en beloofd in voorjaar 2024 misschien weer in te dienen. Nu nog iets te vroeg, want er was nog veel onduidelijk, maar in 2024 gaan we hier zeker verder op letten. De begroting 2026 moeten we immers over 1,5 jaar al opmaken en sluitend krijgen.

Daarnaast vinden we het lastig om te zien welke posten in de begroting te beïnvloeden zijn. Er zijn heel veel bedragen die meerjarig vast staan. Als we dan een aanpassing in de begroting willen doen en we willen daar dekking voor zoeken is dat altijd een hele puzzel. De raad ging unaniem met ons mee in deze motie en ook het college nam de motie over. Dus vanaf 2024 krijgen we meer inzicht in de beïnvloedbare posten, zodat we hopelijk een mooier debat krijgen in de raad tijdens de begrotingsbehandeling.

Uiteindelijk zijn veel moties overgenomen en/of aangenomen, wat laat zien dat coalitie en oppositie goed samenwerken met elkaar. De begroting werd uiteindelijk met 24 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.