Een gemeentelijk energiebedrijf Berg en Dal?

Vanavond is er raad bijgepraat over 2 belangrijke onderwerpen. Dit was niet echt ter discussie, maar meer ter informatie voor de raadsleden. Wij weten immers lang niet alles en veel onderwerpen zijn zeer complex, door dit soort avonden worden we goed bijgepraat. 

Allereerst over de integrale huisvestingsplannen voor de onderwijsgebouwen. Over een paar jaar moeten we allerlei onderhoudsplannen klaar hebben liggen voor de onderwijsgebouwen, die zijn er nog niet. Daardoor is financiering vaak ook een lange weg voor schoolbesturen. Op initiatief van de gemeenteraad (D66) is er nu een start gemaakt met zo'n integraal huisvestingsplan. De eerste contouren werden tijdens de avond duidelijk en we zijn meegenomen in het proces dat nu komen gaat. Uiteraard worden de scholen hier ook goed bij betrokken.

Als tweede is gesproken over een gemeentelijk energiebedrijf. Niet iets waar de VVD echt voor staat te springen, maar een meerderheid van de raad had wel gevraagd om een onderzoek hiernaar. Vanuit de algemene reserve (die redelijk groot is in Berg en Dal), zou er gekeken kunnen worden naar investeringen om zo'n bedrijf op te zetten en daar dan via rendement weer geld aan te verdienen. Er zijn 3 scenario's uitgebreid uitgewerkt door de ambtenaren en de wethouder en die zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Aangezien de algemene reserve geen spaarpot is, zoals we thuis hopelijk kennen, is het voor de VVD risicovol om hier mee te speculeren. Speculatie heeft, bij gemeenten, immers ook voor nare neveneffecten gezorgd in de financiƫle crisis vanaf 2008. Wij willen daar graag voor waken, maar staan met een open blik in dit dossier. Als het risico dragelijk is en de rendementen lijken goed, dan kunnen wij een aantal scenario's best voorstellen. Dit is ook met de raad zo besproken en hier komt een vervolg op.