Meer natuur via zandwinning op een boerenerf

Op 5 november stond o.a. de bestemmingsplanwijziging op het programma in de Ooijse graaf. Een agrarisch ondernemer wilt graag een deel van het erf om gaan zetten naar nieuwe natuur, inclusief wandelpaden. Om dit mogelijk te maken is er wel zandwinning nodig vanaf dat erf. Dat zorgt dus voor een economische activiteit voor de ondernemer, maar uiteindelijk dient dit het grotere doel om in de Ooijse graaf extra natuur toe te voegen.

Als VVD zijn we de enige partij die zonder voorbehoud voor dit plan zijn. Andere partijen vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er geen zandwinning komt, maar alleen de natuur. Of dat er op private grond een extra wandelpad komt. Wij vinden het belangrijker dat we het doel halen dat we willen in de Ooijse graaf. Dat betekent dat er ook geld verdiend moet worden om dit mogelijk te maken. Dat geld verdienen gaat via de zandwinning. Uiteindelijk was een meerderheid van de partijen voor om het bestemmingsplan ook te bespreken in de gemeenteraad.

UPDATE:

Na een paar dagen blijkt de meerderheid om het stuk te behandelen in de raad, te zijn verdwenen. Dit betekent dat het plan van de agenda wordt gehaald en wordt doorgeschoven naar de raad van december 2023.