Beleidsplan veiligheidsregio

Elke 4 jaar komt de veiligheidsregio met een nieuw beleidsplan waarin de speerpunten zijn benoemd voor het beleid. Ook dit jaar wordt dat beleid weer gepresenteerd en zijn alle raadsleden van alle aangesloten gemeenteraden uitgenodigd voor een informatiesessie. Eerst werden we rondgeleid door de commandowagen die ongeveer 1x per maand uitrukt. Daarna werden we bijgepraat over de beleidsplannen. De gemeente Berg en Dal was goed vertegenwoordigd wat aangeeft dat dit onderwerp echt wel speelt. 

Het is jammer dat het dekkingsplan voor de brandweer nog niet gereed is en dus ook nog geen input kan geven voor het beleidsplan, terwijl dit wel zou moeten. Als VVD zien we dit dekkingsplan graag snel naar ons toe komen, omdat we daarmee keuzes kunnen maken voor de brandweerkazerne van post Ubbergen. Begin 2024 komt het plan naar onze raad en kunnen we hierover spreken.