Wonen op Dekkerswald een stukje dichterbij.

Er is, zowel in de carrousel als in de gemeenteraad, uitgebreid gesproken over het stedenbouwkundig plan voor het wonen op Dekkerswald. Een plan dat veel stof heeft doen opwaaien bij de huidige bewoners, bij maatschappelijke organisaties en bij de gemeenteraad. Ieder heeft een eigen kijk op het gehele plan, maar gezien de woningbouwopgave die we hebben als gemeente is de VVD-fractie in de basis voor dit plan. Echter wel met een paar belangrijke slagen om de arm, waaronder de afwikkeling van het verkeer. Daar hebben we ook een amendement over ingediend, die unaniem is aangenomen, waardoor het college nu echt moet kijken naar een goede afwikkeling. 

Daarnaast hebben we vraagtekens bij het doen van alle onderzoeken en de harde knip die er is in het vergunnen van de woningen. Dat betekent volgens ons dat die knip er niet zal zijn, want uiteindelijk heb je dan vergunningen en bestemmingsplannen vastgesteld voor alle woningen, terwijl er maar een paar mogen staan. Dat werd ontkent door de wethouder en er werd tevens aangegeven dat de knip er zeker is en gaat komen. Dus nu 200 woningen en eventueel misschien in 2030 nog een keer 200 woningen. De VVD zal dit goed in de gaten houden.