Uitstel voor bezwaren zonnepark Millingen aan de Rijn

Als gemeenteraad hebben we een informatienota ontvangen vanuit het college van B&W over de voortgang van het zonnepark bij Millingen aan de Rijn. Dit park, dat ruim 50 hectare glas en 50 hectare natuur, zal bevatten is een grote pilot in onze gemeente. Tevens is er vanuit Millingen aan de Rijn grote betrokkenheid bij het park en zijn er tevens grote zorgen dat Millingen aan de Rijn wordt veranderd in Millingen achter de zonnepanelen. 

In de informatienota is een tijdspad aangegeven voor het indienen van bezwaren van de gemeenteraadsfracties. De tijdspanne hiervoor was voor Lokaal! en de VVD veel te kort. Daar hebben we echt op gehamerd met beide fracties, omdat beide fractie middels een snelle scan van alle stukken al een hoop punten van aandacht zagen. Na een flinke discussie is uiteindelijk de wethouder overstag gegaan en hebben we een extra paar weken gekregen, waardoor we onze bezwaren goed kunnen verwoorden.