De algemene reserve is geen spaarpot

Bij de gemeente Berg en Dal is een algemene reserve aanwezig van meer dan € 17.000.000,-. U ziet het goed, geld dat van de inwoners is, staat stil bij de gemeente. Of toch niet helemaal? Het antwoord is een beetje van beiden, want de algemene reserve is geen spaarpot die we ergens hebben staan, maar een pot die rekenkundig tot stand komt. Toch willen een aantal fracties in de gemeenteraad kijken of deze pot met geld aangeboord kan worden voor leuke hobby's of renderende zaken. 

De VVD is zeer terughoudend met het uitgeven van de algemene reserve, want wij zien nog een hoop onheil op ons afkomen qua inflatie, korting op het gemeentefonds, enzovoorts, enzovoorts. De VVD zou dus graag zien dat we de algemene reserve ongemoeid laten voorlopig. 

Er is een notitie gemaakt, waar een aantal eisen in staan voor een plan om te voldoen om de algemene reserve aan te boren. Een belangrijke eis is dat het altijd moet gaan om incidentele lasten, want je kunt immers structurele kosten niet oplossen met incidentele inkomsten. Over de voorwaarden zijn alle partijen het wel eens, waarbij onze inzet is geweest om de voorwaarden zo streng mogelijk te maken.